72904

نخودفرنگی

نخودفرنگی

انتخاب واحد و مقدار خرید
  • کیلوگرم
16,800 تومان
پرداخت در محل تا سقف
450 هزار تومان
ارجاع محصول در صورت
عدم رضایت هنگام تحویل
مناطق تحت پوشش:کل شهر تهران
حمل رایگان خریدهای بیش
از ۱۵۰ هزار تومان
ضمانت کیفیت محصول

نخود سبز

Smartsupp Live Chat script